Cách xóa ứng dụng liên kết Facebook

Bước 1: Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc trên màn hình

Bước 2:  Nhấn chọn Ứng dụng và trang web > Nhấn Xem thêm để xem danh sách các ứng dụng đã đăng ký tài khoản Facebook.

Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ, xóa liên kết tài khoản Facebook.

Bước 4: Chọn Xóa, gỡ bỏ > Tiếp tục chọn Xóa, gỡ bỏ để gỡ ứng dụng đó ra khỏi trang web.