Điều khoản và chính sách


Điều khoản và chính sách tại Tạo Ảnh Pro:

1. Bạn tự chịu trách nhiệm về hình ảnh sử dụng: Khi sử dụng các tiện ích và tài nguyên trên trang Tạo Ảnh Pro để tạo và chia sẻ ảnh, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của những hình ảnh mà bạn tạo ra. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng hình ảnh không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, hoặc các quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có trách nhiệm kiểm tra nội dung của hình ảnh mà bạn tạo ra và chia sẻ.

2. Các tiện ích miễn phí và chức năng VIP: Trang web Tạo Ảnh Pro cung cấp các tiện ích tạo hiệu ứng chữ và ảnh miễn phí. Tuy nhiên, có thể có một số chức năng hoặc tính năng cao cấp (VIP) yêu cầu phải trả phí. Đối với những chức năng này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng về các điều khoản và điều kiện cụ thể, bao gồm cả các chi phí liên quan.

3. Thay đổi tiện ích và chức năng: Tạo Ảnh Pro có quyền thay đổi, cập nhật, hoặc dừng cung cấp một số hoặc tất cả các tiện ích và chức năng trên trang mà không cần báo trước hay thông báo. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi này để cải tiến trải nghiệm người dùng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết. Trong trường hợp chúng tôi dừng cung cấp một tiện ích cụ thể, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước khi thực hiện việc này, tuy nhiên, không có bảo đảm rằng thông báo sẽ được đưa ra.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản và chính sách trên trang Tạo Ảnh Pro trước khi sử dụng các tiện ích và dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được coi là bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản và chính sách của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang web Tạo Ảnh Pro.