Cắt ảnh thành 9 tấm để làm ảnh nổi bật facebook

Cắt ảnh thành 9 tấm để làm ảnh nổi bật facebook

Công cụ cắt tấm ảnh của bạn thành nhiều tấm ảnh bằng nhau theo tùy chỉnh của bạn
Hướng dẫn:
– Nhấn nút chọn ảnh bạn cần cắt ảnh thành 9 tấm.
– Nhấn nút Cắt ảnh
– Nhấn nút Tải ảnh về

Số cột:

3

Số cột:

3

Định dạng ảnh

1
2
3
4
5
6

- Đừng tiếc 1 comment bên dưới để góp ý hoặc báo lỗi !