Cắt ảnh nhiều phần bằng nhau

Cắt ảnh nhiều phần bằng nhau

Công cụ cắt tấm ảnh của bạn thành nhiều tấm ảnh bằng nhau theo tùy chỉnh của bạn
Hướng dẫn:
– Nhấn nút chọn ảnh bạn cần cắt ảnh thành 9 tấm.
– Nhấn nút Cắt ảnh
– Nhấn nút Tải ảnh về

Số cột:

3

Số cột:

3

Định dạng ảnh

1
2
3
4
5
6

- Đừng tiếc 1 comment bên dưới để góp ý hoặc báo lỗi !