Tạo giấy chứng nhận hộ nghèo

Tạo giấy chứng nhận hộ nghèo

Tạo giấy chứng nhận hộ nghèo quanh năm vẫn chưa thoát nghèo
Hướng dẫn:

– Nhấn nút Tạo hình anh
– Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Chàng trai

- Đừng tiếc 1 comment bên dưới để góp ý hoặc báo lỗi !