Thay đổi kích thước hình ảnh online

Thay đổi kích thước hình ảnh online

Hướng dẫn:
– Kéo tỷ lệ ảnh theo ý muốn của bạn (đơn vị %)
– Nhấn nút Resize ảnh
– Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.

Nhấp hoặc kéo hình ảnh của bạn vào đây...


Thay đổi kích thước
Tải ảnh về

Thay đổi kích thước


- Đừng tiếc 1 comment bên dưới để góp ý hoặc báo lỗi !